Utbildning till samtalsledare för Patientforum

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården i Skåne? Har du egen erfarenhet av heldygnsvård? Nu söker vi dig som vill utbilda dig till samtalsledare! Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i … Läs mer »

Pressmeddelande om Patientforum

Pressmeddelande Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016 Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten … Läs mer »

Ny utbildningsomgång för brukarrevisorer

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården? Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. … Läs mer »