Vi söker nu dig som vill arbeta som Peer supporter.

Peer support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att stötta våra peers i deras återhämtning.

Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska ohälsa har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och leda till snabbare återhämtning.

Den 26 augusti startar en 5 veckors grundutbildning för dig som är intresserad av att arbeta som

Peer supporter. Utbildningen är kostnadsfri och efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar att du är en certifierad Peer supporter.

Att arbeta som peer supporter kan innebära:

Arbetet handlar i grunden om kamratstöd till peers. Men det kan också handla om att leda olika typer av aktiviteter som stöttar peers återhämtning. Dina kunskaper baseras på din egen erfarenhet av återhämtning samt de kunskaper som du erhåller från femveckorsutbildningen.

Du kommer att vara en del av en personalgrupp och delta i det löpande arbetet på den arbetsplatsen.

Arbetsuppgifterna kan bland annat handla om:

• Att ha kamratstödjande samtal med peers.

• Att följa med peers som behöver extra stöd och trygghet för att våga eller orka ta sig till olika ställen, så som fritidsaktiviteter, kommunens verksamheter eller på besök inom sjukvården.

• Att anordna och leda gruppaktiviteter. Det kan till exempel röra sig om utflykter utanför avdelningen, eller aktiviteter inne på avdelningen, som t.ex. att hålla i återhämtningsgrupper.

• Att motivera peers att återuppta eller utveckla sociala kontakter, fritidsaktiviteter eller intressen.

• Att informera peers om olika stödresurser som vården, kommunen och brukarrörelsen erbjuder.

Utbildningen

Utbildningen kommer att hållas i Sensus lokaler på Södra Vallgatan 5 i Malmö. Utbildningen är mellan kl. 09.00-12.00 under 5 veckor (v. 35-39). Under v.37 kommer det även ske 3 dagars bredvidgång tillsammans med en anställd Peer supporter.

Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig mer om:

• Arbetsrollen och hur man kan arbeta med peer support i verksamheterna

• Motiverande samtal och stödjande förhållningssätt

• Att dela sin egen berättelse – hur och när?

• Olika stödresurser som vården, kommunen och brukarrörelsen erbjuder

• Studiecirklar och hur man kan hålla dem på en avdelning eller mottagning

Utbildningen kommer att innehålla både teoretiska lektionspass, praktiska övningar och bredvidgång med en peer-supporter. Övningarna kommer att ske enskilt så väl som i grupp. Vissa hemuppgifter kommer även att ingå. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att dela din egen berättelse, lyssna på andras berättelser och att du kan reflektera över din egen historia ur olika perspektiv.

Målet är att du efter utbildningen ska ha fått de verktyg du behöver inför ditt arbete som peer-supporter.

För att bli godkänd på utbildningen krävs att du har full närvaro på samtliga utbildningstillfällen. Du ska även delta aktivt i undervisningen och i de praktiska övningarna under hela utbildningen.

Det finns inga garantier för ett arbete efter avslutad utbildning. NSPH Skåne som står för utbildningen har inte hand om anställningarna. Antal platser på utbildningen är däremot anpassad efter hur efterfrågan ser ut på arbete som Peer support i Skåne.

Utbildningen är kostnadsfri. Vi står för allt kursmaterial och fika under alla dagar och lunch står man för själv. Det utgår ingen lön eller ersättning under utbildningen.

Du som söker till utbildningen:

• Ska ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller missbruk.

• Ska kunna dela med dig av dina egna erfarenheter med andra.

• Ska vara tillräckligt återhämtad från sin egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för människor som befinner sig i en akut kris.

• Ska kunna lyssna och reflektera över andra personers erfarenheter.

• Bör ha erfarenhet av psykiatrisk vård eller annan behandling, exempelvis psykiatri kontakt,

behandlingshem, psykiatrisk heldygnsvård, stödboende eller boendestöd.

• Ska känna dig bekväm med att ingå i ett team där andra professioner ingår (t.ex. läkare, sjuksköterska).

• Känna sig bekväm med att tala inför andra i grupper och föreläsningar.

 

Vad är NSPH Skåne?

NSPH Skåne är en paraplyorganisation för patient-, brukar- och anhörigföreningar inom psykisk hälsa, beroende och suicidprevention. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling.

Läs mer om NSPH Skåne här

Vi har ett begränsat antal platser till utbildningen. Alla som söker kommer tyvärr inte kunna erbjudas en plats på utbildningen. Vi kommer att ta hänsyn till personlig lämplighet och eftersträvar en blandning av åldrar, kön, erfarenheter och bakgrund när vi gör urvalet till utbildningen.

Ni som går vidare med er ansökan kommer att bjudas in till en intervju innan utbildningen där vi pratar mer om utbildningens innehåll och om arbetet som peer-supporter. Sista dagen för att lämna i ansökan till utbildningen är tisdagen 30 april. Urval kommer därefter att göras och inbokningar av intervjuer därefter.

Låter detta som en utbildning och arbetsuppgifter som skulle passa dig?

Välkommen med din ansökan till oss!

Stängt för kommentarer.