Metodhandbok för Patientforum

Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod för löpande dialog kring vårdupplevelser, behov och önskemål med aktuella patienter inom psykiatrin. Metoden bidrar till en patientinvolverad verksamhetsutveckling och ett ökat brukarinflytande, på flera nivåer. Då efterfrågan kring metoden har ökat runtom i Sverige men också utanför psykiatrins verksamheter så har en metodhandbok framtagits. 
 

Stöd, coaching och material vid uppstart av Patientforum kan erbjudas.

Ta gärna kontakt med NSPH Skåne inför en planerad implementering av Patientforum.

Michelle Nilsson

Metodutvecklare & Verksamhetsledare