Mål

  • Att organisera samverkan mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer och de aktörer, lokalt, regionalt och nationellt som nätverket finner lämpligt.
  • Att öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk, deras anhöriga och deras organisationer.
  • Att samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete.
  • Att stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda intressepolitiska målsättningar.