Brukarundersökning

En brukarundersökning är en undersökning av en insats eller verksamhet som utförs utifrån användande av enkät och genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och där dessa tar fram de frågor som ska ingå i brukarundersökningen, insamlar data som framkommer genom undersökningen och tar fram rapport kring vad som enligt granskningen varit bra i verksamheten eller med insatsen som granskats, mindre bra och utvecklingsförslag, samt återkopplar dessa resultat till beställaren.

Vill du veta mer om brukarundersökningar?

Conny Allaskog och Michelle Nilsson är projektledare för NSPH Skånes brukarundersökningar.

RAPPORTER

Klicka på rapporterna nedan för att ladda hem dem.