Brukarrevision

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. I en brukarrevision är det personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som skriver frågorna, genomför intervjuerna, sammanställer rapporten och utvecklingsförslagen, samt genomför återkoppling och återbesök i verksamheten där brukarrevisionen genomförts. En extern och oberoende utvärdering som i alla led genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Vill du veta mer om brukarrevisioner?

Conny Allaskog är samordnare för NSPH Skånes brukarrevisioner.
E-post: conny@nsphskane.se

RAPPORTER

Klicka på rapporterna nedan för att ladda hem dem.

RAPPORTER FRÅN ÅTERBESÖK

Klicka på rapporterna nedan för att ladda hem dem.