Brukarrevision

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. I en brukarrevision är det personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som skriver frågorna, genomför intervjuerna, sammanställer rapporten och utvecklingsförslagen, samt genomför återkoppling och återbesök i verksamheten där brukarrevisionen genomförts. En extern och oberoende utvärdering som i alla led genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Vill du veta mer om brukarrevisioner?

Conny Allaskog är samordnare för NSPH Skånes brukarrevisioner.

RAPPORTER

Klicka på rapporterna nedan för att ladda hem dem.

RAPPORTER FRÅN ÅTERBESÖK

Klicka på rapporterna nedan för att ladda hem dem.