Hem

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

Psykisk hälsa för Barn & Unga

Inom ramen för Sveriges kommuner och regioners (SKR) kraftsamling för psykisk hälsa anordnades det under måndagen, tisdagen och onsdagen kraftsamlingsverktstad via webbsändning. Härigenom kan ni ta del av bland annat vad som sker inom Kraftsamling för psykisk hälsa, hur vi … Läs mer »

Featured Post

Patient på WeMind i Helsingborg eller Lund?

Ni vet väl om att under rådande tider med Covid-19 så kan Martina som är Inflytandeombud inte vara fysiskt på mottagningen, men att ni kan maila henne? Vill du bli uppringd är det bara att lämna ditt telefonnummer, så ringer … Läs mer »

Featured Post

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.

Snart är den här! Under våren har vi skrivit vår tredje Återhämtningsguide som riktar sig till anhöriga/närstående: Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Nu har vi fått ett första utkast på layout och äntligen känns det … Läs mer »

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

2 månader sedan

NSPH Skåne

Föreningarna informerar!
Som vi alla vet fortsätter covid-19 att påverka samtliga delar i Sverige väldigt hårt, så även våra föreningar.
Se nedan kring vad de gör under månaden för att hålla kvar vid gemenskapen och ta hand om varandra.
Med värme,
NSPH Skånes Nätverk

Caos Caffe
CaosCafé fick tyvärr ställa in vår utflykt till Uniformsmuséet pga Corona viruset. Muséet beslöt att stänga för alla besök fram till efter påsk 2021. Men då försöker vi igen!
Istället arrangerade vi tipsrunda och fika utomhus.

Den 6e december har vi julavslutning med ny tipsrunda och korvgrillning utomhus arrangerat i omgångar med högst 8 deltagare.
Vi har munskydd att erbjuda samtliga deltagare.

I övrigt så är Mötesplats Lindén fortfarande öppen och vi deltar på torsdagarna tillsammans med Svedala kommun och Avory inspiration.

caoscafe.webnode.se/

Föreningen SHEDO
SHEDO är inne i en intensiv period där vi i november har genomfört SHEDO på turné som är en öppen föreläsningssatsning som i år genomfördes vid 10 tillfällen (mestadels digitalt).

I november har SHEDO också genomfört två webbinarier där sammanlagt 700 professionella deltog och lärde sig mer om självskadebeteende och ätstörningar.

I slutet av november utbildades nya föreläsare som är en del av SHEDOs informationsspridande arbete.

www.shedo.se/

Riksföreningen Äldres Hälsa
Riksföreningen Äldres Hälsa är en förening som syftar till att sprida information, ge stöd och skapa opinion i frågor rörande äldre och psykisk ohälsa. För mer information om föreningen:

aldreshalsa.com/

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar
Vårat digitala stöd fortsätter. Vi erbjuder öppna träffar för ätstörningsdrabbade och närstående varje vecka. Mer info och möjlighet till anmälan finns på vår hemsida. Nästa träff är den 7 december för ätstörningsdrabbade, och 14 december för närstående.
Vi erbjuder också alltid stöd via chatt, mejl och telefon.
www.friskfri.se/fa-hjalp/

www.friskfri.se/malmo

Fontänhuset Malmö - Fountain House
Från och med tisdagen den 24 november och framåt kommer Fontänhuset Malmö att begränsa sina öppettider till 09.00-13.00 på grund av den allvarliga situationen kring Covid-19 och de nya rekommendationer som myndigheter och regering har infört. Detta gör vi för att solidariskt minska medlemmars och handledares risk för exponering av viruset.

För medlemmar i riskgrupper gäller fortfarande att undvika att komma till verksamheten.

De som inte tillhör någon riskgrupp bör också tänka efter kring hur ofta och länge man bör komma till Fontänhuset Malmö just nu. Rekommendationerna från regeringen är strikta, man ska för tillfället helst endast umgås med någon som tillhör den allra närmsta kretsen av familj eller vänner.

Mellan 09.00-13.00 gäller den arbetsinriktade dagen. Tillsammans driver vi verksamheten som vanligt. Kontrollera med era respektive enheter vad som gäller specifikt där.

Efter kl. 13.00 kommer handledarna att arbeta fram till kl. 16.00 med reach out i olika former till de medlemmar som inte kommer till Fontänhuset under rådande omständigheterna.

Om Covid-19 skulle komma in i Fontänhuset kommer verksamheten att stängas ner helt under en fjortondagarsperiod.

Så här kommer det att vara fram tills myndigheter och regering lättar på restriktionerna. Skulle dessa skärpas ytterligare kommer Fontänhuset att ta det i beaktande och se över verksamheten igen för att då göra nödvändiga justeringar.
Självklart gäller fortfarande att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom, tvätta händerna ofta och länge samt att hålla avståndet till varandra.

www.fontanhuset.se/

Café Lajvet
Vi har öppet 4 dagar i veckan och varje söndag publicerar vi den kommande veckans öppettider på vår Facebook och Instagram.
Facebook event finns, välkomna!

cafelajvet.se/om-cafe-lajvet

Sveriges förening för högkänsliga
Det finns ett intressant vetenskapligt arbete inom Folkhälsovetenskap som ligger på hemsidan ” Empowerment hos personer med högkänslighet”. En kvalitativ studie om processer/faktorer i samhället som bidrar till empowerment för personer med högkänslighet. www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1445502/FULLTEXT01.pdf Vet inte om det är något du kan lägga ut?
I januari finns det två föreläsningar online - tänker att du kanske inte lägger ut kring nyår och kan marknadsföra nu:
26/1 Om Högkänslighet i arbetslivet - www.hspforeningen.se/aktiviteter/oppna-aktiviter/sfh-sverige/188-online-hogkanslighet-i-arbetslivet/
14/1 Högkänslighet + ledare = sant www.hspforeningen.se/aktiviteter/oppna-aktiviter/sfh-sverige/193-online-forelasning-hogkansligt-l...

www.hspforeningen.se

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
SPES Skånekretsen har sista (fysiska) samtalsgruppen för hösten i
Helsingborg torsdag 3/12 kl. 18:00 -20:30.
Sensus lokal, konferensrummet, Billeplatsen 1 i Helsingborg. Vi bjuder på
enkel fika.

Anmälan till spesskane@gmail.com, eller till Eva Johansson 0704 - 689786
(sms) senast kvällen före träffen.
Meddela ev. matallergier.

spes.se/

@MIND
Minds arbetar nu med ett projekt; Psykiskt välbefinnande oavsett generation

Mind arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Med den här enkäten vill vi höra hur äldre personer har det i sitt liv och sin vardag.

Alla människor oavsett ålder har rätt till vård och stöd för bättre psykisk hälsa. Trots detta är äldre personer över 65 år en grupp vars psykiska hälsa och ohälsa är eftersatt. Det vill vi ändra på.

Syftet med projektet Psykiskt välbefinnande oavsett generation är att uppmärksamma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa hos äldre personer hos såväl äldre själva och deras närstående som en bred allmänhet, beslutsfattare och vårdgivare. Projektet ska också bidra till att minska ålderism, det vill säga fördomar och stereotypa föreställningar på grund av ålder.

Äldre människors egna röster, kunskap och berättelser är grunden för projektet, som ska resultera i en omfattande informationskampanj samt opinionsarbete riktat till beslutsfattare och primärvård.

För att delta med dina svar, klicka på den här länken: sv.surveymonkey.com/r/G53V5TQ
Varmt tack till dig som tar dig tid att dela med dig av dina erfarenheter!

Vid frågor, kontakta oss på oavsettgeneration@mind.se

Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.
www.mind.se

Spelberoendes förening Malmö
Vi erbjuder just nu självhjälpsmöten för spelberoende och anhöriga online.
måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 18:30. För mer information maila online@spelberoende.se
Kansliet är öppet måndag - torsdag 08:00-15:00
Kontakta oss på malmo@spelberoende.se eller 040-21 10 81

www.spelberoende.se/

Skånes Brukarförening
Vi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund

www.brukarforeningarna.se/skanes-brukarforening/


RFHL Malmö - Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare är ett intressepolitiskt förbund grundat år 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. Organisationen verkar mot den stigmatisering som präglas av samhällets attityder mot människor som använder narkotika och lever i utanförskap.

rfhl.se/

Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

attention.se/
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

NSPH Skåne

Det är alltid lika fint att se hur olika verksamheter runt om i landet arbetar med vårt material Återhämtningsguiden. Här kommer en hälsning från Stiftelsen Fontänhuset, Örebro som har börjat arbeta med Återhämtningsguiden tillsammans via videomöten! Grymt tycker vi! 💙 ... Se merSe mindre

Se på Facebook