Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Via denna länk finner du sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ Sprid den gärna, och du… var rädd om … Läs mer »

Featured Post

Information från NSPH med anledning av coronaviruset

Vi på NSPH Skåne följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Uppdatering 12 mars 2020 Den 11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter: ”Eftersom det finns tecken på att … Läs mer »

Featured Post

Återhämtningsguiden i heldygnsvård sprider sig nationellt

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet är att alla patienter inom skånsk heldygnsvård ska erbjudas att arbeta med Återhämtningsguiden under sin vårdtid. … Läs mer »

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

23 timmar sedan

NSPH Skåne

Föreningarna informerar!
Idag är det våra medlemsföreningars dag där de informerar om vad som händer i deras verksamhet under juni månad.
Som vi alla vet påverkar covid-19 samtliga delar i Sverige väldigt hårt, så även våra föreningar.
Se nedan kring vad de gör under månaden för att hålla kvar vid gemenskapen och ta hand om varandra.

Med värme,
NSPH Skånes Nätverk

CaosCafé
CaosCafé arrangerar ett utomhusmöte med grillning
den 7 juni 14-16 på Mötesplats Linden.
Självklart är barn välkomna❤️
Den 13e juni är det familjelördag med tipsrunda och grillning.
Arrangerad med Svedala Kommun och Avory Inspiration.
Förutom att vi har olika teman och eller fika på Mötesplats Linden alla torsdagar 15-19 tillsammans med Avory Inspiration och Svedala kommun så lagar vi mat en gång i månaden.
I juni blir det dels midsommarfirande med lunch den 18e och mat Igen den 25e.

www.caoscafe.webnode.se
Caoscafé

SHEDO
Onlineföreläsningar om självskadebeteende och ätstörningar till drabbade och närstående
Under utbrottet av covid-19 vill SHEDO sprida hopp och gemenskap online, och erbjuder därför onlineföreläsningar om självskadebeteende och ätstörningar till drabbade och närstående under våren 2020.
Aktuella datum och formulär för anmälan hittas här: www.shedo.se/onlineforelasningar/

www.shedo.se/
Föreningen SHEDO

Riksföreningen Äldres Hälsa
Riksföreningen Äldres Hälsa har på nationell nivå fortsatt deltagande i SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa som samlar organisationer som arbetar på området och Riksföreningen Äldres Hälsa har deltagit på möte i Kraftsamlingsgruppen i april och maj. Kraftsamlingen syftar till att samla föreningar, myndigheter, företag och andra som på olika sätt bidrar till arbete på området för att gemensamt diskutera frågorna. Kraftsamlingen är indelad i olika delarenor beroende på inriktning och Riksföreningen Äldres Hälsa deltar i delarenan som har inriktning på ofrivillig ensamhet bland äldre.

aldreshalsa.com/
Riksföreningen Äldres Hälsa

Frisk & Fri
Frisk & Fri har chatt-, telefon- och mejlstöd som vanligt.
Under våren har vi anpassat våra stödträffar och grupper till att erbjudas digitalt (Zoom). På dessa stödträffar möter du andra med liknande erfarenheter. Träffarna har fokus på tillfrisknande och leds av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar, eller av att stå nära någon som varit drabbad av ätstörningar.
Vi lyssnar alltid in vad kvällens grupp har för behov och anpassar oss därefter.
Kommande träff för närstående är 8 juni, kl 12.30-14.
När de övriga äger rum och hur du anmäler dig hittar du på denna sida (informationen uppdateras löpande): www.friskfri.se/fa-hjalp/grupper-oppna-traffar/planerade-oppna-traffar-stodgrupper/

Frisk & Fri erbjuder nu även utbildningarna Uppdrag: Frisk och We Care digitalt, se www.friskfri.se/utbildning/

www.friskfri.se/malmo
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Spelberoendes förening
Vår verksamhet under sommaren under se ut som följande:

Under sommaren ställer vi in torsdagsmötena och erbjuder kvällsmöte tisdagar 18:30-20:00 fortsatt online vi Teams

Kansliet är tillgänglig på telefon måndag – fredag 08:00-21:00
Kontakta oss:
malmo@spelberoende.se eller 040-21 10 81

www.spelberoende.se/
Spelberoendes förening Malmö

RFHL
Vi på Rfhl har på grund av smittan haft stängt för våra besökare under våren, men har sedan förra veckan testat ha öppet halva dagar. En glad nyhet är det fina väder vi har och att alla har klarat sig från corona hos oss än så länge.

rfhl.se/
RFHL Malmö - Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Fontänhuset
Fontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit, i kontakt med psykiatrin. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande, där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv.

www.fontanhuset.se/
Fontänhuset Malmö

CaféLajvet
CaféLajvet erbjuder en frizon för unga kvinnor samt en möjlighet till deltagande vid olika aktiviteter, såväl lugna som mer aktiva. Lajvet bemannas av kvinnor på ideell basis som alltid finns tillgängliga för den som behöver ett lyssnande öra.

cafelajvet.se/om-cafe-lajvet
Café Lajvet

SFH - Sveriges förening för högkänsliga
Vi har släppt ett par nya broschyrer kring högkänslighet. Nedan finns en länk till vår broschyr om högkänslighet i arbetslivet. www.hspforeningen.se/explorer/files/Broschyrer/sfh-arbetsbroschyr.pdf

Vi kommer även att erbjuda våra medlemmar
samtalsträffar zoom-online framöver, gå in på vår hemsida för mer information.

www.hspforeningen.se
Sveriges förening för högkänsliga

SPES
SPES Skånekretsen har planer på två sommar-aktiviteter med pick-nick.
Söndag 28/6-2020 kl.13 i Tivoliparken i Kristianstad
och Söndag 5/7- 2020 kl.13 i Botaniska Trädgården i Lund.
Medlemsinbjudan kommer. På Riksförbundet SPES hemsida finns mer info om anmälan ( spes.se/ ).
SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Mind
Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

www.mind.se

Skånes brukarförening
Vi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund

www.brukarforeningarna.se/skanes-brukarforening/
Skånes Brukarförening

Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

attention.se/
Attention Malmö
... Se merSe mindre

Se på Facebook

1 månad sedan

NSPH Skåne

I rådande situation med covid-19 är det mångas psykiska hälsa som påverkas. Vi har tagit fram materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. Den är skriven för att kunna vara ett stöd i återhämtningen, vid exempelvis kriser eller psykisk ohälsa.

Materialet är uppdelat i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Boken är helt kostnadsfri och kan beställas här: www.aterhamtningsguiden.se/Bestaell-material/

Den finns även att ladda ner som app hos App Store och Google Play, på svenska och engelska.

Det är okej att inte känna sig okej 💙
... Se merSe mindre

Se på Facebook