Hem

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

JUST NU SÖKER VI BLIVANDE PEER-SUPPORTRAR TILL VÅR UTBILDNING I AUGUSTI!

”Vi söker nu dig som vill arbeta som ”peer supporter” inom psykiatrin, socialpsykiatrin och kommuner. ”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk … Läs mer »

Featured Post

Psykisk hälsa för Barn & Unga

Inom ramen för Sveriges kommuner och regioners (SKR) kraftsamling för psykisk hälsa anordnades det under måndagen, tisdagen och onsdagen kraftsamlingsverktstad via webbsändning. Härigenom kan ni ta del av bland annat vad som sker inom Kraftsamling för psykisk hälsa, hur vi … Läs mer »

Featured Post

Patient på WeMind i Helsingborg eller Lund?

Ni vet väl om att under rådande tider med Covid-19 så kan Martina som är Inflytandeombud inte vara fysiskt på mottagningen, men att ni kan maila henne? Vill du bli uppringd är det bara att lämna ditt telefonnummer, så ringer … Läs mer »

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

2 veckor sedan

NSPH Skåne
Föreningarna informerar!Tiden tuffar på i en väldig fart och vi är snart inne i årets sista månad. Se nedan vad våra medlemsföreningar vill informera om i respektive förening.Med värme,NSPH Skånes NätverkCaoscafé På torsdagar finns CaosCafé på Mötesplats Linden 15-19.Den 5e december har vi terminsavslutning i julens tecken 14-16.caoscafe.webnode.se/Föreningen SHEDOArrangerar för tredje året i rad SHEDO på turné! Mer information om det här: www.shedo.se/turne/www.shedo.se/Riksföreningen Äldres Hälsa Har i oktober utbildat nya informatörer och Riksföreningen Äldres Hälsa representeras nu av Carina Bagge som också valts fram till ny ekonomiansvarig i NSPH Skåne.aldreshalsa.com/ Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningarFrisk & Fri bjuder in till Stödgrupp för närstående Startar 22 november och pågår sedan tre tillfällen därefter.Anmälan till gruppen är nu öppen (anmälan görs via vår hemsida, se länk nedan). Stödgruppen vänder sig till personer som står nära någon med, eller misstanke om, en ätstörning. Det är en plats där du tillsammans med andra kan finna tröst, förståelse och känslomässigt stöd. Gruppen leds av personer som själva har erfarenhet av vara närstående.www.friskfri.se/malmoSveriges förening för högkänsligaOfficiella för medlemmar och icke medlemmarOnline 24/11 - kl.18.00-19.30 – ”Om anknytning och relationer – för högkänsliga” med Elin LundbergMer info och anmälan ang. aktiviteterna om finns på hemsidan – www.hspforeningen.se/aktiviteter/oppna-aktiviter/Endast för medlemmarOnline 2/12 – kl. 18.30-20.00 – ”Bokcirkel för högkänsliga män” (inkl. paus)Online 5/12 – kl. 10.30-11.45 – Samtalsträff SFH Skåne Mer info och anmälan ang. aktiviteterna om finns på hemsidan – www.hspforeningen.se/aktiviteter/medlemsaktiviteter/www.hspforeningen.se Mind Läs vår nya rapport om hur vi mår i Sverige.Den psykiska ohälsan speglar ojämlikheten i samhället. Unga, flickor/kvinnor och personer i socioekonomisk utsatthet är grupper vars psykiska hälsa konsekvent är nedsatt. Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), äldre som lever i ofrivillig ensamhet och personer med flyktingbakgrund är andra grupper med förhöjd risk för psykisk ohälsa. Detta är några av de fakta som presenteras i Minds omfattande temperaturmätning av den psykiska hälsan i Sverige.Ta del av hela rapporten här;newsroom.notified.com/mind-1/posts/pressreleases/psykisk-ohalsa-speglar-ojamlikheten-i-samhallwww.mind.seSpelberoendes förening Malmö Spelberoendes förening Malmö har självhjälpsmöte för spelberoende och anhöriga tisdagar 18:30-20:00 samt digitalt möte torsdagar 18:30-19:50. För mer info Malmö - Spelberoendes Riksförbund för bokning av samtal 040-21 10 81 eller malmo@spelberoende.sewww.spelberoende.se/SPES SPES är Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd. SPES Skånekretsen har verksamhet i hela Skåne i form av samtalsgrupper, kontaktpersoner, telefonjour etc.https://spes.se/ Fontänhuset Malmö - Fountain HouseFontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit, i kontakt med psykiatrin. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande, där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv.www.fontanhuset.se/Café Lajvet Café Lajvet är en liten mötesplats för tjejer och kvinnor i åldern 16-30. Vi bjuder på fika och gemenskap utan några krav. Våra öppettider publiceras varje vecka på Facebook och Instagram. Varmt välkommen!'cafelajvet.se/om-cafe-lajvet Skånes BrukarföreningVi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrundwww.brukarforeningarna.se/skanes-brukarforening/ RFHL Malmö - Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och LikabehandlingRiksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare är ett intressepolitiskt förbund grundat år 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. Organisationen verkar mot den stigmatisering som präglas av samhällets attityder mot människor som använder narkotika och lever i utanförskap.rfhl.se/Attention Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. attention.se/ ... Se merSe mindre
Se på Facebook

2 månader sedan

NSPH Skåne
Lyckan är stor när vi nu fått besked om positivt tagna beslut av Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Ett Idéburet offentligt partnerskap kommer att upprättas mellan NSPH Skåne och Region Skåne från och med år 2022 till och med år 2025. ”Vi är övertygade om att den IOP som nåtts kan bli grunden till ett gott och långsiktigt arbete med patientinflytande i Skåne. Den är också en förutsättning för bevarandet och det fortsatta utförandet av de metoder för systematiskt patientinflytande som tagit fram mellan NSPH Skåne och Region Skåne”, kommenterar NSPH Skånes ordförande Michelle Nilsson ... Se merSe mindre
Se på Facebook