Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Via denna länk finner du sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ Sprid den gärna, och du… var rädd om … Läs mer »