Patientforum

Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod för löpande dialog om vårdupplevelser, behov och önskemål med aktuella patienter. Forumet leds av en egenerfaren samtalsledare som utbildas och handleds av NSPH Skåne, och som har en oberoende roll av psykiatriverksamheten. Tillsammans med samtalsledaren sitter en enhetschef eller annan icke-behandlande personal med och för minnesanteckningar som sedan utgör en stående punkt på avdelningens arbetsplatsträffar. Materialet skickas även in till NSPH Skåne där sammanställning sker.

Genom Patientforum får verksamheten ett ständigt uppdaterat underlag för verksamhetsutveckling, samt ett utvärderingsmaterial av såväl vårdenheter som avdelningar. Forumet verkar stärkande för såväl återhämtning som egenmakt för patienten och insamlar ett representativt underlag för analys och generella förslag till kvalitetsförbättringar inom psykiatrin, utifrån ett patientperspektiv.

Patientforum enligt NSPH Skånes modell genomförs i samverkan med Psykiatri Skåne och finns idag inom samtliga av Psykiatrins heldygnsvårdsverksamheter. Patientforum finns idag även hos den privata vårdaktören Wemind i Helsingborg.

 

Verksamhetsledare
Michelle Nilsson
michelle@nsphskane.se

Metodhandbok - Patientforum

Patientforum enligt NSPH Skånes modell är en metod för löpande dialog kring vårdupplevelser, behov och önskemål med aktuella patienter inom psykiatrin. Metoden bidrar till en patientinvolverad verksamhetsutveckling och ett ökat brukarinflytande, på flera nivåer. Då efterfrågan kring metoden har ökat runtom i Sverige men också utanför psykiatrins verksamheter så har en metodhandbok framtagits. 
 

Stöd, coaching och material vid uppstart av Patientforum kan erbjudas.

Ta gärna kontakt med NSPH Skåne inför en planerad implementering av Patientforum.