STÄNGT FÖR FLER ANSÖKNINGAR!

”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att stötta våra ”peers”/brukarna i deras återhämtning.

 

Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska ohälsa har visat sig oerhört effektivt för att bryta självstigma, utanförskap och leda till snabbare återhämtning.

Den 28 augusti startar en 5 veckors grundutbildning för dig som är intresserad avatt arbeta som

Peer supporter. Utbildningen är kostnadsfri, men inte CSN berättigad. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar att du är en certifierad Peer supporter.

Att arbeta som peer supporter kan innebära:

Arbetet handlar i grunden om kamratstöd till ”peers”/brukare. Men det kan också handla om att leda olika typer av aktiviteter som stöttar ”peers”/brukarnas återhämtning. Dina kunskaper baseras på din egen erfarenhet av återhämtning samt de kunskaper som du erhåller från femveckorsutbildningen.

Du kommer att vara en del av en personalgrupp och delta i det löpande arbetet på den arbetsplatsen.

Låter detta som en utbildning och arbetsuppgifter som skulle passa dig? Välkommen med din ansökan till oss (skicka in den snarast då vi kallar till intervju löpande)!

STÄNGT FÖR FLER ANSÖKNINGAR!

Information om utbildning 2023 – Peer Support

Ansökningsblankett – Peer Support

 
Har du frågor kontakta verksamhetsledare Paula Carlgren på:

Stängt för kommentarer.