Till dig som är närstående till en person med depression eller schizofreni

För utveckling av ett nätbaserat stöd till närstående vill forskare vid Lunds universitet få kontakt med närstående och de har bett NSPH att publicera denna information. Är du närstående till en person med depression eller schizofreni? Vill du delta i … Läs mer »