Hjärnkoll Skåne

Hjärnkoll Skåne drivs sedan 2016 av NSPH Skåne och är en del av Riksförbundet Hjärnkoll samt ansvarar för verksamheten i Skåne län.

Hjärnkoll Skåne verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom att få ut sina utbildade ambassadörer på uppdrag i näringslivet, på myndigheter, landsting och kommuner samt på skolor och utbildningar. Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa som de berättar om. De håller även diskussionsgrupper, utbildningar och andra uppdrag. 

Mer information finns att få på Hjärnkoll Skånes hemsida www.hjarnkollskane.com där du även kan boka ambassadörer eller via kontakt@hjarnkollskane.com

Erika Wilhelmsson

Verksamhetsledare
0762 – 48 98 79 erika@hjarnkollskane.com

Christian W Karlsson

Projektsamordnare