Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.  Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag tre material; Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsuiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Finansiering sker av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen.

Sanna Esaiasson

Verksamhetsledare
0732 - 32 57 47 sanna@nsphskane.se

Linda Nordström

Verksamhetsledare
0732 - 32 57 30 linda@nsphskane.se

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.  Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

 Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Beställ materialet kostnadsfritt här! Till materialet finns även en skriftlig handledning som går att ladda ner nedan.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play.

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning.  Materialet är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning, och inför en utskrivning.

Materialet används i dagsläget i Region Skåne, Region Jönköping och Region Dalarna. Om du representerar en annan region, hör av dig till oss så gör vi upp en plan för hur Återhämtningsguiden kan implementeras i din region.

Har du funderingar eller frågor? Vill du få vårt nyhetsbrev för kontinuerlig uppdatering om projektet? Kontakta vik. verksamhetsledare Sanna Esaiasson på sanna@nsphskane.se eller 0732-32 57 47.

Återhämtningsguiden har även en egen hemsida som du hittar här:

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Denna guide tas fram genom ett projekt från Allmänna Arvsfonden under perioden 2019-2022 och kommer på sikt även att lanseras som mobilapplikation samt studiecirkel.

Beställ materialet kostnadsfritt här. Till materialet finns även en skriftlig handledning som går att ladda ner nedan.

Har du funderingar eller frågor? Vill du få vårt nyhetsbrev för kontinuerlig uppdatering om projektet? Kontakta vik. verksamhetsledare Sanna Esaiasson på sanna@nsphskane.se eller 0732-32 57 47.

Återhämtningsguiden har även en egen hemsida som du hittar här:

Lanseringskonferens av Återhämtningsguiden

Till vänster kan du se lanseringskonferensen av Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. Konferensen genomfördes som ett webbinarium den 24 september 2020.

Har du funderingar eller frågor? Vill du få vårt nyhetsbrev för kontinuerlig uppdatering om projektet? Kontakta vik. verksamhetsledare Sanna Esaiasson på sanna@nsphskane.se eller 0732-32 57 47.

Återhämtningsguiden har även en egen hemsida som du hittar här:

Finansieras av