Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården i Skåne? Har du egen erfarenhet av heldygnsvård? Nu söker vi dig som vill utbilda dig till samtalsledare!

Region_Skåne+

Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer inflytande över den vårdmiljö som hen vistas i under vårdtiden.

Patientforum hålls på respektive heldygnsvårdsavdelning 1 gång per vecka, ca 40 forum/år/avd. Samtalsledarens roll är att på ett konstruktivt sätt leda samtalet, dokumentera samtalet, bevaka att frågor och synpunkter från forumet lyfts av närvarande chef till APT, och i vissa fall vidare till ledningsgrupp och inflytanderåd samt att chefen återkopplar de åtgärder och svar som ges tillbaka till forumet. Resultat av ett fungerande patientforum är en pågående och öppen dialog om vårdklimatet på avdelningen.

Flera patientforum (enligt Stockholmsmodellen) beräknas starta inom Psykiatri Skånes verksamheter under vintern 2015 och under 2016. Den utbildning vi erbjuder kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som samtalsledare. Det arbete du utför som samtalsledare kommer att arvoderas och om ditt arbete kräver det kommer reseersättning att utgå.

Som samtalsledare behöver du inneha följande kompetenser:
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Ett tolerant och ödmjukt förhållningssätt
• En positiv attityd till de individer du möter
• Känner dig trygg i att samtala med olika typer av människor
• En god lyssnare
• Erfarenhet som inneliggande patient

Ta chansen att vara med och arbeta för att utveckla den psykiatriska vården!

Ansökan görs via epost senast 7:e december till katarina.andersen@skane.se
Observera att intervjuer kommer att hållas 9/12.

Skriv ett personligt brev där du skriver om dig själv, meriterande erfarenheter samt varför du vill bli samtalsledare.
Antalet utbildningsplatser är begränsade. Vår förhoppning är att antalet patientforum ska öka framöver vilket innebär att vi kommer att utbilda fler samtalsledare än vad det i nuläget finns arbetstillfällen till. Genomförd utbildning ger således inte automatiskt löfte om arbetstillfälle som samtalsledare.

För frågor kontakta: Katarina Andersen, Inflytandestrateg, Division psykiatri: 046-17 48 29.

Stängt för kommentarer.