God dialog kring vårdval BUP fördes idag med politiker av Ordförande för NSPH Skåne, Michelle Nilsson, tillsammans med Chefsöverläkare Sophia Eberhard och Områdeschef Fredrik Löfgren från Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne.

Storslagen är lyckan att flera partier lyssnat till de behov, risker och möjliga konsekvenser som lyfts av såväl brukar-, patient- och anhörigrörelse som av profession! Nu ser vi fram emot att finna mer sammanhållna lösningar som säkrar trygghet, tillgänglighet, kompetens och kvalitet i mötet mellan vårdsökande och vårdgivare! ❤

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/vi-sager-nej-till-vardval-bup/?fbclid=IwAR09gV7cPYFsYVyhTb_Uvlo13Gt3T147N-PHL_D4OT_E8M2zzjwu0JDpLNY

Stängt för kommentarer.