Inom ramen för Sveriges kommuner och regioners (SKR) kraftsamling för psykisk hälsa anordnades det under måndagen, tisdagen och onsdagen kraftsamlingsverktstad via webbsändning.

Härigenom kan ni ta del av bland annat vad som sker inom Kraftsamling för psykisk hälsa, hur vi går från ord till handling och vilka insatser som behövs för att främja samverkan mellan olika huvudmän.
Under onsdagsförmiddagen lyftes området ”Psykisk hälsa för barn och unga”. I slutet av webbsändningen hörs NSPH Skåne, som Ordförande Michelle Nilsson fått representera, samt några samlade perspektiv från våra barn och unga.

Följ länken för direktåtkomst till webbsändningen: https://api.screen9.com/preview/MEkV7S4FfbsZhG2yLmlXRTs6L2JEvE0GwbmMgTP40TKmOs7d62G5PSU-v7KrwlTv

Vidare information om, och tillgång till samtliga dagars webbsändningar finner ni här: https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningkraftsamlingsverkstad.33532.html

Stängt för kommentarer.