Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet är att alla patienter inom skånsk heldygnsvård ska erbjudas att arbeta med Återhämtningsguiden under sin vårdtid.

Det har länge funnits ett stort intresse från andra regioner att påbörja arbetet med Återhämtningsguiden och nu har NSPH Skåne tecknat sitt första avtal i arbetet med att göra en nationell implementering. Först ut är Region Dalarna och vi är mycket glada för detta samarbete som påbörjas under 2020.

Fler regioner är på gång; håll utkik på www.aterhamtningsguiden.se eller på NSPH Skånes Facebooksida.

Stängt för kommentarer.