På grund av en ökande efterfrågan från såväl kommuner som andra offentliga verksamheter kommer NSPH Skåne inom kort att behöva ytterligare brukarrevisionssamordnare.

En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.

NSPH Skåne utför brukarrevisioner i Skåne på uppdrag av offentliga och privata vårdgivare.

Uppdraget kommer att börja under hösten 2015 och utgörs av att du verkar som brukarrevisionssamordnare för revisionen och de brukarrevisorer som ingår i uppdraget. Efter slutförda intervjuer sammanställer du data från intervjuerna samt författar och presenterar en rapport för verksamheten. I uppdraget som samordnare leder och fördelar du arbetet inom uppdraget och fungerar som stöd för brukarrevisorerna i deras arbete.

Som samordnare för en brukarrevision behöver du ha följande kvalifikationer:

  • Har erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
  • Har erfarenhet av att sammanställa en rapport på akademisk nivå (ex C-uppsats)
  • Har erfarenhet av att ha gjort intervjuer
  • Har god förmåga att uttrycka dig i skrift
  • Ha en god förmåga att driva, planera och samordna ett projekt

Har du frågor eller är intresserad av uppdraget, kontakta Karina Dyrsborg på telefon 0706-168908 eller mail till karina@nsphskane.se.

Vi tar emot ansökningar till och med den 20 mars.

Mer information

Stängt för kommentarer.