NSPH Skåne söker en projektledare till ett projekt kring skapande av en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin

Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH Skåne) söker en projektledare för ett projekt vars mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att informera om och implementera detta material i lämpliga verksamheter. Projektet ska genomföras i samarbete med Psykiatri Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.

I tjänsten ingår förutom framtagning av material att i samverkan med ovan nämnda partners genomföra referensgruppsmöten, workshops, samt på olika sätt och i olika forum sprida information om och implementera metoden.

Tjänsten avser heltid och är en projektanställning på ett år med förlängning under förutsättning att fortsatta medel beviljas, samt utifrån hur arbetet fortskrider. Tjänsten påbörjas preliminärt 2016-03-01.

För att ha förutsättningar att lyckas i rollen behöver du ha:

  • ett genuint intresse och kunskap avseende psykisk ohälsa, socialpsykiatri och psykiatri
  • erfarenhet av vårdrelaterade situationer samt förståelse för brukar/patientperspektivet
  • besitta god samarbetsförmåga och kunna balansera många kontakter parallellt
  • kunna arbeta under tidspress och leverera inom deadlines
  • god förmåga att utrycka sig muntligt och skriftligt
  • vara drivande och kunna arbeta självständigt

Erfarenhet av projektledning, utbildningsverksamhet och föreningsliv är meriterande.

Projektet kommer också att bemannas med en deltidsanställd projektsamordnare som kommer att vara behjälplig med samordningen och andra förekommande arbetsuppgifter inom projektet. Projektledaren och projektsamordnaren är tänkta att bilda det team som leder det dagliga arbetet i projektet.

Ytterligare information kan lämnas av Karina Dyrsborg tfn 0706-16 89 08. Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till karina@nsphskane.se senast den 29/2. Observera att vi tillämpar löpande rekrytering och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Stängt för kommentarer.