Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården?

Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.

NSPH Skåne inleder nu ett långsiktigt arbete med brukarrevision. Arbetet finansieras av Region Skåne. NSPH Skåne är en samarbetsorganisation för föreningar på området psykisk ohälsa och missbruk, vars övergripande uppdrag är att stärka inflytande och delaktighet på individ- och organisationsnivå.

Nu söker vi dig som skulle vilja arbeta som brukarrevisor!

En utbildning för blivande brukarrevisorer kommer att hållas 25-26 januari. Utbildningen kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor. Det arbete du utför som brukarrevisor kommer arvoderas genom timersättning och om ditt arbete kräver det kommer reseersättning att utgå.

Vi ser gärna att du som brukarrevisor:

  • Har erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
  • Har erfarenhet av att ha gjort intervjuer
  • Har god förmåga att uttrycka dig i skrift
  • Har ett fördomsfritt förhållningssätt och en positiv attityd till de personer som skall intervjuas
  • Känner dig trygg i att samtala med olika typer av människor
  • Är en god lyssnare

Ta chansen att vara med och arbeta för att utveckla den psykiatriska vården!

Ansökan görs senast 15 januari 2016.
För att anmäla ditt intresse eller för att få veta mer kontaktar du:
Karina Dyrsborg
karina@nsphskane

Stängt för kommentarer.