Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd till NSPH Skånes projekt Utskrivningsguide. Projektet är treårigt och syftar till att ta fram ett verktyg för en enklare, snabbare och bättre återhämtning.

Projektet bygger på en dansk förlaga. Några resultat från utvärderingen av det danska materialet:

  • Guiden gör skillnad för patienter och personal
  • Innehåller för patienten relevant och viktig information
  • Översikt av viktiga frågeställningar ur patientens eget perspektiv
  • Samarbetet mellan anhöriga, patienter och personal underlättas och förbättras
  • Synen på patientens egen förmåga förbättras genom användandet av materialet

Projektet beräknas starta under våren 2016. Under vintern rekryteras projektledare och projektsamordnare.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Region Skåne, Psykiatri Skåne, Kommunförbundet i Skåne samt IFS i Skåne.

Stängt för kommentarer.