WeMind – Lund

Vi på WeMind strävar hela tiden efter att  ge bästa möjliga vård och utveckla rutinerna så att vi blir ännu bättre. För att kunna göra detta är dina åsikter som patient väldigt viktiga för oss. Vi är väldigt tacksamma om du vill svara på några frågor.

Om du har tankar eller funderingar så hör av dig till Martina. Martina har tystnadsplikt. Denna enkät är anonym.

Martina Hägerklint
martina@nsphskane.se
072-9735915

WeMind - Lund
1. Hur upplevde du ditt senaste besök på mottagningen? *
3. Har du behövt ha digitalt möte (via telefon eller dator) med personal på WeMind? *
4. Om du svarat ja på fråga 3 - Hur har detta fungerat?
5. Upplever du att du blir bra bemött av den personal du träffar på WeMind? *
7. Känner du till vem som är din fasta vårdkontakt? *
8a. Känner du till din vårdplan? *
8b. Har du varit delaktig i att göra din vårdplan? *
9. Upplever du att du får tillräckligt med information om din behandling? *
10. Hur viktigt tycker du att det är att få information och att få vara delaktig i sin behandling? *
13. Vet du om att Martina, som är inflytande ombud på NSPH Skåne, finns tillgänglig för er patienter en gång i veckan på telefon eller mail för att samla in feedback om mottagningen?