Nu kan vi stolt presentera CEPI- Centrum för evidensbaserade psykosociala insatsers vetenskapliga artikel om Återhämtningsguiden- för dig inom heldygnsvård. Studien startades 2019 och genomfördes på 22 heldygnsvårdsavdelningar under 12 månader. Studien visar att Återhämtningsguidens interventionsmetod har potential att främja återhämtning i slutenvårdstjänster för mentalvård (MHS). Läs hela studien här eller sammanfattning på svenska här.

Vi vill också passa på att tacka alla er som deltog under vår slutkonferens, fantastiskt uppslut! Missade du konferensen och vill ta del av mer kunskap kring anhörigskap och återhämtning så kan du se konferensen här.

Nytt för i år är att vi har lanserat ett studiecirkelmaterial med tillhörande inspirationsträff som kan användas i anhöriggrupper. Gå gärna in och beställ materialet här.

Stängt för kommentarer.