Vi på NSPH Skåne följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Uppdatering 12 mars 2020

Den 11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter:

”Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället är det nu läge att, som en tillfällig åtgärd, inte få hålla allmänna sammankomster med mer än 500 personer i Sverige. Det skriver Folkhälsomyndigheten i den hemställan som skickades till regeringen idag, den 11 mars.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/forslag-inga-allmanna-sammankomster-med-fler-an-500-personer/

När det gäller våra egna arrangemang (med färre en 500 deltagare) gäller i nuläget följande:

Inför våra möten och besök på vår arbetsplats så vill vi uppmärksamma er på att Folkhälsomyndigheten uppmanar att:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand.

Av dessa anledningar rekommenderar vi alla att avstå ifrån handskakningar samt andra fysiska hälsningar och att helt avstå ifrån att delta på möten vid minsta symtom på luftvägsinfektion. Vi kommer i största möjliga mån erbjuda deltagare att delta på möten och evenemang på distans via videolänk.

Vi kommer fortlöpande att hålla oss uppdaterade om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på https://www.folkhalsomyndigheten.se

Om rekommendationerna skulle ändras så vidtar vi de åtgärder som behövs kring vår verksamhet och de möten/evenemang som vi genomför, och kommer kommunicera detta snarats möjligt.

Disclaimer kring vårt åtagande i NPF-forum och andra externa evenemang:

”Evenemanget/mötet kommer genomföras i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid den aktuella tidpunkten med avseende på utbrottet av covid-19. Vi följer utvecklingen löpande och återkommer med information när nya besked ges om hur det ska arrangeras.”

Stängt för kommentarer.