Vår medarbetare på Psykiatripartners i Helsingborg och Lund kommer att gå på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie som kan starta i början av mars.

logo-pp-psykiatripartners

Det som framförallt är nyskapande i detta är att inflytandearbetet sker mer på brukarrörelsens villkor, och mindre på vårdgivarens. Något vi inom NSPH Skåne förespråkar av flera olika skäl, bland annat för att det skapar en öppenhet i inflytandearbetet och att det minskar risken för lojalitetskonflikter för den enskilde inflytandearbetaren. För dig som får uppdraget innebär det rent konkret bland annat att du kommer att ha tillgång till NSPH Skånes sammanhang, få utbildningar och handledning genom oss och även arbeta en del av tiden med förberedelse och analys på, och med stöd av, vårt kansli i Malmö.

Uppdraget omfattar ungefär 13 timmar/vecka och varar så länge ordinarie medarbetare är föräldraledig.

För att kunna vara aktuell för detta uppdrag är det ett krav att du:

  • Har erfarenhet av att vara patient inom psykiatrin – eller erfarenheter som kan bedömas som likvärdiga
  • Har distans till den erfarenheten
  • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan föra ett mötesprotokoll
  • Är en god lyssnare

Dessutom hoppas vi att du:

  • Har ett fördomsfritt förhållningssätt
  • Känner dig trygg i att samtala med människor
  • Har någon form av föreningsvana, gärna inom området psykisk hälsa

Om du känner att detta stämmer in på dig och att uppdraget låter spännande är du välkommen att inkomma med en ansökan till oss! Vi kommer att rekrytera löpande och sista ansökningsdag är 28 februari.

Skicka din ansökan märkt ”inflytandearbete” med CV och personligt brev till ansok@nsphskane.se

För frågor kring uppdraget, kontakta Dag Lundberg på dag@nsphskane.se eller 073 330 41 32.

NSPH Skåne är ett samarbetsorgan för patient- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi ser oss patienter och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling. Läs mer på www.nsphskane.se

Stängt för kommentarer.