Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande.

Under 2017 har vi flera rapporterat flera revisioner och återbesök. Alla våra rapporter går att ta del av här.

Stängt för kommentarer.