NSPH inleder under sommaren ett nyskapande och spännande samarbete med Psykiatri Skåne. Vi söker därför dig som vill vara med i arbetet med att utveckla nya former för patientinflytande genom att vara samtalsledare för patientforum på några psykiatriska avdelningar för heldygnsvård i Skåne.


Patientforum innebär att en samtalsledare besöker en avdelning inom den psykiatriska heldygnsvården varje vecka, för att leda ett samtal med de patienter som vill vara med. På så sätt skapar vi en löpande dialog om vården, mellan dem som ger den – och dem som tar emot den.
Målet med patientforum är att skapa möjlighet till inflytande på patienternas villkor. I ditt arbete som samtalsledare kommer du att ha tillgång till NSPH Skånes sammanhang, få utbildning och handledning genom oss och även arbeta en del av tiden med förberedelse och analys på, och med stöd av, vårt kansli i Malmö.
Uppdragets omfattning varierar mellan som minst ca 3 och som mest runt 10 timmar/vecka inklusive tid för stöd och handledning beroende på hur många patientforum som är lagom för dig att leda. Uppdraget lämpar sig därför extra bra vid sidan av studier eller annan deltidssysselsättning.
För att vara aktuell för detta uppdrag är det ett krav att du:
• Har erfarenhet som patient inom psykiatrin, eller erfarenheter som kan bedömas likvärdiga
• Har erfarenhet av återhämtning
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och kan leda ett möte
• Är en god lyssnare
• Har ett fördomsfritt förhållningssätt
• Känner dig trygg med att leda ett samtal i grupp
Dessutom ser vi det som meriterande om du har någon form av föreningsvana, gärna inom området psykisk hälsa.
Om du känner att detta stämmer in på dig så tveka inte att skaffa dig en unik möjlighet att vara en del av utvecklingsarbetet inom den psykiatriska vården – på patienternas egna villkor! Samtidigt får du en inblick i NSPH Skånes såväl som Psykiatri Skånes verksamheter.

Mer information finns här!

Stängt för kommentarer.