Nu är Brukarrevisionen avseende boendestödet i Burlövs kommun slutredovisad! I brukarrevisionen tog vi upp såväl vad som upplevdes som bra, mindre bra som ett antal utvecklingsförslag utifrån ett brukarperspektiv.

Alla NSPH Skånes slutrapporterade brukarrevisioner finns att läsa här.

Stängt för kommentarer.