Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH Skåne) söker en verksamhetsledare till kansliet i Malmö. Arbetet medför en unik möjlighet att medverka i utvecklingen av en växande verksamhet.

NSPH Skåne är ett nätverk för föreningar inom området psykiatri, suicid och missbruk och leds av en styrelse. Som verksamhetsledare är du styrelsen och nätverket behjälplig i såväl arbetsgivare och arbetsmiljöfrågor som i den dagliga driften av verksamheten. Enkelt uttryckt är du spindeln i nätet och föreningens högra hand. Du arbetar med, rapporterar till och lyder under nätverket och styrelsen i NSPH Skåne.

För närvarande är vi sex personer som arbetar på kansliet eller i något av våra projekt. Verksamheten finansieras i första hand av Region Skåne, via statsbidrag samt av Allmänna Arvsfonden.

I verksamhetsledarens uppgifter ingår bland annat:
• Att vara representant för arbetsgivaren och inneha arbetsledaransvar för anställd personal.
• Personal- och arbetsmiljöarbete avseende NSPH Skånes personal
• Att leda, följa upp och utveckla innehåll och kvalitet i verksamheten
• Att tillse att verksamheten följa lagar, riktlinjer och interna styrdokument
• Att samordna, delta i och leda kansliets administrativa arbete
• Att ansvara för kansliets löpande funktioner såsom möten, evenemang, utbildningar mm

Tjänsten som verksamhetsledare omfattar 75 % av heltid. Tillträde snarast möjligt.

För att ha förutsättningar att lyckas i rollen behöver du ha:
• Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöarbete
• Kunskap om personal- och arbetsmiljölagstiftning
• Relevant utbildningsbakgrund
• God förmåga att utrycka dig muntligt och skriftligt
• Vara drivande och kunna arbeta såväl självständigt som i team

Erfarenhet av föreningsliv och av psykisk ohälsa är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ytterligare information kan lämnas av Pontus Eriksson, tfn 0762009265.

Vi behöver få in din ansökan per e-post till ansok@nsphskane.se senast den 31/7.

Observera att vi tillämpar löpande rekrytering och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Stängt för kommentarer.