NSPH Skånes första brukarrevisioner i kommunal verksamhet slutrapporterades under juni månad. Först ut bland Skånes kommuner att beställa brukarrevison från NSPH Skåne blev Staffanstorp och Kävlinge.

Den 22.e slutredovisade vi brukarrevisionen avseende boendestödet i Kävlinge kommun. På plats vid presentationen fanns kommunens boendestödjare, enhetschefen för boendestödet och verksamhetschefen för socialförvaltningen. Det blev en mycket trevlig dag med många bra diskussioner kring utvecklingsförslagen som framkommit av brukarrevisionen.

Vi i brukarrevisionsteamet i Skåne är tacksamma för att vi fått vara med och utveckla boendestödet i Kävlinge!

Alla NSPH Skånes slutrapporterade brukarrevisioner finns att hämta på vår hemsida.

Stängt för kommentarer.