Pressmeddelande 2016-06-13

Skåne först i Sverige med ny guide för psykiatrivården NSPH Skåne startar nu ett projekt som förenklar och förbättrar för patienter inom psykiatrisk vård. Med Arvsfondsprojektet ”Utskrivningsguiden” kommer övergången till öppenvården bli bättre för både patienter och personal.

– ”Psykisk hälsa berör alla, och att hamna i kris är mänskligt. Men att ta sig ifrån botten, tillbaka till en vardag som man finner meningsfull är inte lätt”, säger Charlotte Löve, projektledare på NSPH Skåne. ”Med fler verktyg och samlade insatser kan återhämtningen bli stabilare och mer hanterbar, samt minska risken för återfall.” ”Idag krävs det enorm styrka för att tillfriskna, att känna till sin rätt gentemot region, kommun och landsting, samt att styra upp ett eventuellt kaos när man själv är i kris. Det är en svår uppgift, därför ser vi att detta projekt är angeläget.” ”Med vårt projekt vill vi guida patienten genom information, fakta och även de viktiga mjuka värdena.
Projektet ”Utskrivningsguiden” är ett treårigt projekt som syftar att ta fram ett nytt pedagogiskt verktyg som förenklar och förbättrar återhämtningsprocessen för den enskilde och som underlättar för såväl patienter som personal, från kris och inskrivning i den psykiatriska heldygnsvården, ända fram till utskrivningen och övergången till öppenvården. Materialet bygger på den danska metoden ”Udskrevet”.

Projektet finansieras av Arvsfonden och för det första året har NSPH Skåne fått 1,2 miljoner kronor. Målgruppen är primärt personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt anhöriga närstående. Den sekundära målgruppen är de som i sitt uppdrag eller arbete möter personer med psykisk ohälsa samt offentliga och privata organisationer och huvudmän verksamma inom detta område.

Material tas fram genom samarbeten mellan olika aktörer: Region Skåne, kommuner och brukarorganisationer. Efter projektslut planeras metoden bli en integrerad del i psykiatrins ordinarie verksamhet.

För mer information:

Charlotte Löve
0732-325747
charlotte@nsphskane.se

Stängt för kommentarer.