NSPH Skåne är stolt över att nu kunna utannonsera två projekttjänster i samband med att det 3-åriga Arvsfondsfinansierade projektet ”Utskrivningsguiden” startar upp under våren.

Vi söker en projektledare på 100% och en projektsamordnare på 50% som tillsammans kommer att driva projektet med mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att informera om och implementera detta material i lämpliga verksamheter. Projektet ska genomföras i samarbete med Psykiatri Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Projektledare

Projektsamordnare

Stängt för kommentarer.