NSPH Skåne söker en projektsamordnare till ett projekt kring skapande av utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin

Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH Skåne) söker en projektsamordnare för ett projekt vars mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att informera om och implementera detta material i lämpliga verksamheter.

Projektet ska genomföras i samarbete med Psykiatri Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.

I tjänsten ingår att samordna de praktiska moment som ingår i projektet i form av exempelvis planering av referensgruppsmöten, workshops, samt på olika sätt och i olika forum sprida information om och implementera metoden.

Tjänsten avser deltid (50% tjänstgöringsgrad) och är en projektanställning under perioden 2016-04-01 – 2017-02-28 med möjlighet till förlängning under förutsättning att fortsatta medel beviljas, samt utifrån hur arbetet fortskrider. Tjänsten påbörjas preliminärt 2016-04-01.

För att ha förutsättningar att lyckas i rollen behöver du ha –

  • vara en god organisatör, gärna med tidigare erfarenhet av samordning
  • vara en lagspelare
  • besitta god samarbetsförmåga och kunna balansera många kontakter parallellt
  • kunna arbeta under tidspress och leverera inom deadlines
  • god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt
  • vara drivande och kunna arbeta självständigt

Erfarenhet av samordning och organisering i tidigare projekt eller uppdrag är meriterande. Projektet kommer också att bemannas med en projektledare. Projektledaren och projektsamordnaren är tänkta att bilda det team som leder det dagliga arbetet i projektet.

Ytterligare information kan lämnas av Karina Dyrsborg tfn 0706-16 89 08. Din ansökan med CV vill vi ha per e-post till Karina@nsphskane.se senast den 29/2. Observera att vi tillämpar löpande rekrytering och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

NSPHSkåne_trans.fw

____

NSPH Skåne är ett samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatri- och missbruksområdet. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som 

Stängt för kommentarer.