För utveckling av ett nätbaserat stöd till närstående vill forskare vid Lunds universitet få kontakt med närstående och de har bett NSPH att publicera denna information.

  • Är du närstående till en person med depression eller schizofreni?
  • Vill du delta i en forskningsstudie?

Vid Lunds universitet, på Institutionen för hälsa, vård och samhälle arbetar en forskargrupp med en studie med syftet att utveckla ett nätbaserat stöd för närstående till personer med depression eller schizofreni.
Följ länken om du vill veta mer.

Stängt för kommentarer.