Statens miljardsatsning på psykiatri når inte målen fullt ut, konstaterar Statskontoret i sin slutrapport som publicerades den 12 september 2012. Det är perioden 2007-2011 som granskas.

De 3,6 miljarder kronor som staten lagt på att förbättra livsvillkoren för psykiskt funktionsnedsatta personer har haft effekt men är inte helt i mål, konstaterar Statskontoret. Ökad samordning inom Regeringskansliet och ökat fokus på att skapa sysselsättning för målgruppen är två förslag till förbättringar.

”Psykiatrisatsningen har lett till positiva resultat men det finns flera områden som bör förbättras för att kommande psykiatrisatsning 2012-2016 ska falla väl ut. Vi föreslår att departementen ska agera mer samordnat för att bl.a. förbättra sysselsättningsmöjligheterna. För att kunna utnyttja anvisade medel på bästa sätt krävs också en skärpt kontroll genom årliga uppföljningar och oberoende utvärderingar”, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Rapporten kan laddas ner på Statskontorets hemsida

Stängt för kommentarer.