Utskrivningsguiden

arvsfonden-logotyp-rgb-svart

NSPH Skåne driver under åren 2016-2019 Arvsfondsprojektet projektet Utskrivningsguiden. Projektet tar under perioden fram olika material, det första riktar sig till patienter inom heldygnsvård och heter Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård.

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning.

En bredare återhämtningsguide som riktar sig till vem som helst som upplever en kris i livet och har behov av återhämtning kommer tas fram under 2018. Till detta material planeras även en mobilapplikation utifrån tanken att återhämtning från psykisk ohälsa eller kris är en ständig process i individens liv. I vissa faser av återhämtningen är det därför högst aktuellt att verktyg finns lättillgängligt.

Materialet Återhämtningsguiden för dig – inom heldygnsvård har tagits fram tillsammans med flertalet referens- och fokusgrupper med olika erfarenheter och kunskaper. Till exempelvis består referensgrupperna av patienter/brukare, vårdpersonal, chefer, Case manager, Peer-Support och Personligt ombud.

Liknande återhämtningsguider finns även implementerat internationellt och har visat goda resultat. Erfarenheterna visar att några vinster med detta är:

  • Ökad möjlighet till delaktighet, vilket ofta är viktigt för tillfrisknad.
  • Minskad risk för återfall.
  • Förenklad väg tillbaka till en meningsfull vardag.
  • Förenklad övergång till öppenvård.
  • Underlättad kommunikation mellan patient och personal.
  • Förbättrat samarbete mellan patient och närstående.

 

Projekt Utskrivningsguiden genomförs i samverkan med Region Skåne, Psykiatri Skåne och Kommunförbundet Skåne. Under våren 2018 pågår en pilot av materialet Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård på åtta avdelningar i Psykiatri Skåne. Full implementering i regionen planeras under 2018.

Har du funderingar eller frågor? Vill du få vårt nyhetsbrev för kontinuerlig uppdatering om projektet? Kontakta projektledare Jessica Andersson på jessica@nsphskane.se eller 0732-325747.

Återhämtning