Utskrivningsguiden

arvsfonden-logotyp-rgb-svart

NSPH Skåne driver under åren 2016-2019 Arvsfondsprojektet Utskrivningsguiden. Utskrivningsguiden ska bli ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning.

Under projektår 1 tillkom många nya idéer i våra fokus- och referensgrupper samt genom vår internationella kartläggning. Arvsfonden har godkänt projektets tillägg och utöver planerad Utskrivningsguide kommer även följande tas fram:

  • En Återhämtningsguide som riktar sig till vem som helst som upplever en kris i livet och har behov av återhämtning. Till exempel kan detta material användas inom öppenvård, primärvård och av organisationer som Personligt Ombud och Case Manager.
  • Till återhämtningsguiden planeras även en mobilapplikation utifrån tanken att återhämtning från psykisk ohälsa eller kris är en ständig process i individens liv. I vissa faser av återhämtningen är det därför högst aktuellt att verktyg finns lättillgängligt för individen.

Materialet tas fram tillsammans med flertalet referens- och fokusgrupper med olika erfarenheter och kunskaper. Till exempelvis består referensgrupperna av patienter/brukare, vårdpersonal, chefer, Case manager, Peer-Support och Personligt ombud.

Liknande utskrivningsguider/återhämtningsguider finns implementerat internationellt och har visat goda resultat. Erfarenheterna visar att några vinster med detta är:

  • En konkret plan i den enskildes återhämtning och ökad delaktighet.
  • Enklare och bättre övergång till öppenvård.
  • Minska risken för återfall.
  • Förenklat vägen tillbaka till en meningsfull vardag.

Utskrivningsguiden genomförs i samverkan med Region Skåne, Psykiatri Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Har du funderingar eller frågor? Vill du få vårt nyhetsbrev för kontinuerlig uppdatering om projektet? Kontakta projektledare Jessica Andersson på jessica@nsphskane.se eller 0732-325747.