Att bli medlem

Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för organisationer som verkar inom ramarna för föreningens styrdokument. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen och behandlas på nätverksmöte.

Organisation, som ännu inte uppfyller villkoren fullt ut, eller som inte vill ingå som medlem, kan samverka som associerad till NSPH Skåne. Associerad organisation kommer att hållas informerad om verksamheten samt ha närvaro- och förslagsrätt, men inte beslutsrätt, vid NSPH Skånes nätverksmöten och årsmöte.

Organisationer kan genom avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på årsmötet.

Organisationerna som ingår i NSPH Skåne strävar efter att upprätthålla:

  • En demokratisk och öppen beslutsprocess
  • Lika behandling mellan organisationerna
  • Full insyn i NSPH Skånes ekonomi och verksamhet