Psykisk O-hälsa – Samhällets barn och unga

| 19 januari, 2013

NSPH Riks kommer även i år att finnas som utställare på Psykisk O-hälsa – samhällets barn och unga 30-31 januari 2013. Det här är en konferens som helt och fullt fokuserar på samhällets barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa.

Bland utställarna finns även NSPH:s medlemsförbund Svenska OCD-förbundet Ananke och Riksförbundet Attention.

Nytt för i år lokalen: Stockholm Waterfront Congress Centre är beläget mellan Stockholm Central och Stadshuset. Mer information