RSSCategory: Nyheter

NSPH Skåne söker ytterligare brukarrevisionssamordnare för kommande revisioner

| 22 februari, 2016

På grund av en ökande efterfrågan från såväl kommuner som andra offentliga verksamheter kommer NSPH Skåne inom kort att behöva ytterligare brukarrevisionssamordnare. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, […]

Continue Reading

Projektsamordnare för ”Utskrivningsguiden”

| 15 januari, 2016

NSPH Skåne söker en projektsamordnare till ett projekt kring skapande av utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH Skåne) söker en projektsamordnare för ett projekt vars mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att informera om och implementera detta material i lämpliga verksamheter. […]

Continue Reading

Två tjänster i Arvsfondenprojekt

| 15 januari, 2016

NSPH Skåne är stolt över att nu kunna utannonsera två projekttjänster i samband med att det 3-åriga Arvsfondsfinansierade projektet ”Utskrivningsguiden” startar upp under våren. Vi söker en projektledare på 100% och en projektsamordnare på 50% som tillsammans kommer att driva projektet med mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att […]

Continue Reading

Projektledare för ”Utskrivningsguiden”

| 15 januari, 2016

NSPH Skåne söker en projektledare till ett projekt kring skapande av en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne (NSPH Skåne) söker en projektledare för ett projekt vars mål är att ta fram en utskrivningsguide för patienter inom psykiatrin, samt att informera om och implementera detta material i lämpliga […]

Continue Reading

NSPH Skåne beviljas stöd från Allmänna arvsfonden

| 18 december, 2015

Arvsfondsdelegationen har beviljat stöd till NSPH Skånes projekt Utskrivningsguide. Projektet är treårigt och syftar till att ta fram ett verktyg för en enklare, snabbare och bättre återhämtning. Projektet bygger på en dansk förlaga. Några resultat från utvärderingen av det danska materialet: Guiden gör skillnad för patienter och personal Innehåller för patienten relevant och viktig information Översikt […]

Continue Reading

Nytt datum för anmälan till brukarrevisorsutbildning

| 18 december, 2015

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården? Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den […]

Continue Reading

Psykisk O-hälsa – Samhällets barn och unga

| 19 januari, 2013

NSPH Riks kommer även i år att finnas som utställare på Psykisk O-hälsa – samhällets barn och unga 30-31 januari 2013. Det här är en konferens som helt och fullt fokuserar på samhällets barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Bland utställarna finns även NSPH:s medlemsförbund […]

Continue Reading

Kampanjdag för lika rättigheter

| 1 december, 2012

Fredagen den 7 december genomför Hjärnkoll 19 manifestationer över hela landet för alla människors lika rättigheter, oavsett psykiska olikheter. Från Luleå i norr till Lund i söder arrangerar kampanjen Hjärnkolls ambassadörer bland annat show, performance, körsång, fackeltåg, hälsocafé och möte med politiker. Allt som ett led för att förbättra attityder och beteenden till personer med […]

Continue Reading

Till dig som är närstående till en person med depression eller schizofreni

| 27 november, 2012 | 0 Comments

För utveckling av ett nätbaserat stöd till närstående vill forskare vid Lunds universitet få kontakt med närstående och de har bett NSPH att publicera denna information. Är du närstående till en person med depression eller schizofreni? Vill du delta i en forskningsstudie? Vid Lunds universitet, på Institutionen för hälsa, vård och samhälle arbetar en forskargrupp […]

Continue Reading

Statskontoret har granskat regeringens psykiatrisatsning

| 14 september, 2012

Statens miljardsatsning på psykiatri når inte målen fullt ut, konstaterar Statskontoret i sin slutrapport som publicerades den 12 september 2012. Det är perioden 2007-2011 som granskas. De 3,6 miljarder kronor som staten lagt på att förbättra livsvillkoren för psykiskt funktionsnedsatta personer har haft effekt men är inte helt i mål, konstaterar Statskontoret. Ökad samordning inom […]

Continue Reading