RSSCategory: Nyheter

Peer Support-utbildning i Skåne

| 12 oktober, 2018

Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom hälso- och sjukvården? NSPH Skåne söker nu dig som är intresserad av att arbeta som ”peer supporter” inom psykiatrin/socialpsykiatrin. ”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer vara att […]

Continue Reading

Hjärnkoll Skåne ordnar antistigmakonferens

| 12 oktober, 2018

Välkommen till Hjärnkoll Skånes Antistigmakonferens 2018 med tema Unga, psykisk ohälsa och antidiskriminering! Vi på Hjärnkoll Skåne bjuder in alla som på något sätt arbetar med och/eller berörs av detta tema och som vill utbyta erfarenheter med andra. Baserat på konferensens tema och de frågor som ni svarar på i anmälningsformuläret sätter deltagarna agendan. Med […]

Continue Reading

Nya brukarrevisioner slutrapporterade under 2018

| 12 oktober, 2018

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. Under 2018 har vi flera rapporterat flera revisioner och återbesök. Alla våra rapporter går att ta del av här.

Continue Reading

Samordnare på Hjärnkoll Skåne

| 26 januari, 2018

Vill du vara med och ändra attityder till och minska diskriminering på grund av psykisk ohälsa? Sök jobb som samordnare på Hjärnkoll Skåne! NSPH Skåne, och Hjärnkoll Skåne söker en samordnare som tillsammans med nuvarande Regionsansvarig kan driva och utveckla arbetet med Hjärnkoll Skåne framåt.   Om tjänsten Vi tror att du är en kompetent […]

Continue Reading

Inflytandearbete i öppenvård

| 15 januari, 2018

Vår medarbetare på Psykiatripartners i Helsingborg och Lund kommer att gå på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie som kan starta i början av mars. Det som framförallt är nyskapande i detta är att inflytandearbetet sker mer på brukarrörelsens villkor, och mindre på vårdgivarens. Något vi inom NSPH Skåne förespråkar av flera olika skäl, […]

Continue Reading

NSPH Skånes program under Skåneveckan

| 28 september, 2017

Nu är vårt program för Skåneveckan klart. Det händer spännande saker varje dag på Adelgatan 5 i Malmö. Varje dag har ett eget tema och varje dag innehåller erfarenheter från forskning, profession och det egenupplevda. Hela programmet finns här!   Måndag 9/10  Temat är Barn och unga. Medverkar gör bland andra Louise Aronsson,  Ida Wreland, Eva Holmström, Anders Åkesson, Anna […]

Continue Reading

Nya brukarrevisioner slutrapporterade under 2017

| 15 augusti, 2017

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. Under 2017 har vi flera rapporterat flera revisioner och återbesök. Alla våra rapporter går att ta del av här.

Continue Reading

NSPH Skåne utbildar samtalsledare i augusti

| 14 juli, 2017

NSPH inleder under sommaren ett nyskapande och spännande samarbete med Psykiatri Skåne. Vi söker därför dig som vill vara med i arbetet med att utveckla nya former för patientinflytande genom att vara samtalsledare för patientforum på några psykiatriska avdelningar för heldygnsvård i Skåne. Patientforum innebär att en samtalsledare besöker en avdelning inom den psykiatriska heldygnsvården […]

Continue Reading

Brukarrevision i Burlöv

| 23 november, 2016

Nu är Brukarrevisionen avseende boendestödet i Burlövs kommun slutredovisad! I brukarrevisionen tog vi upp såväl vad som upplevdes som bra, mindre bra som ett antal utvecklingsförslag utifrån ett brukarperspektiv. Alla NSPH Skånes slutrapporterade brukarrevisioner finns att läsa här.

Continue Reading

Inflytande och peer support under Skåneveckan

| 4 oktober, 2016

NSPH Skåne ordnar två seminarier under Skåneveckan för psykisk hälsa. Det första handlar om inflytandearbete och hålls tisdagen den 11:e oktober. Det andra tar upp skånska, nationella och internationella erfarenheter av den i Sverige framväxande yrkesrollen peer support. Anmälan för båda seminarierna görs till anmalan@nsphskane.se. Glöm inte att uppge vilken av dagarna du vill anmäla dig till och […]

Continue Reading