Brukarrevison

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. I en brukarrevision är det personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som skriver frågorna, genomför intervjuerna, sammanställer rapporten och utvecklingsförslagen, samt genomför återkoppling och återbesök i verksamheten där brukarrevisionen genomförts. En extern och oberoende utvärdering som i alla led genomförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Vill du veta mer om brukarrevisioner?

Conny Allaskog är samordnare för NSPH Skånes brukarrevisioner.
E-post: conny@nsphskane.se

 

RAPPORTER

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem rapporterna.

Slutrapport – mellanvården i Lund 2016-04-05

Slutrapport – avdelning 89 i Malmö 2016-04-23

Slutrapport – boendestöd, Staffanstorp, 2016-06-07

Slutrapport – boendestöd, Kävlinge, 2016-06-22

Slutrapport – boendestöd, Burlöv, 2016-11-22

Slutrapport – Stödhuset Kobjer, Lund, 2016-12-14

Slutrapport – Barn- och ungdomspsykiatrins Mellanvård i Lund och Eslöv, 2017-06-16

Slutrapport – Aleris öppenvårdsmottagning i Lund, 2017-08-14

Slutrapport – rehabteamet-boendestödet i Helsingborg, 17-11-29

Slutrapport – Öppenvårdsmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, 2017-12-15

 

Rapporter från återbesök

Återbesök i Kävlinge kommun, 17-04-19

Återbesök, Staffanstorps boendestöd, 17-09-12

Återbesök, Burlöv boendestöd, 2017-09-27