Archive for oktober, 2018

Peer Support-utbildning i Skåne

| 12 oktober, 2018

Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom hälso- och sjukvården? NSPH Skåne söker nu dig som är intresserad av att arbeta som ”peer supporter” inom psykiatrin/socialpsykiatrin. ”Peer support” innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet på en psykiatrisk avdelning/mottagning, eller socialpsykiatrisk verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer vara att […]

Continue Reading

Hjärnkoll Skåne ordnar antistigmakonferens

| 12 oktober, 2018

Välkommen till Hjärnkoll Skånes Antistigmakonferens 2018 med tema Unga, psykisk ohälsa och antidiskriminering! Vi på Hjärnkoll Skåne bjuder in alla som på något sätt arbetar med och/eller berörs av detta tema och som vill utbyta erfarenheter med andra. Baserat på konferensens tema och de frågor som ni svarar på i anmälningsformuläret sätter deltagarna agendan. Med […]

Continue Reading

Nya brukarrevisioner slutrapporterade under 2018

| 12 oktober, 2018

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. Under 2018 har vi flera rapporterat flera revisioner och återbesök. Alla våra rapporter går att ta del av här.

Continue Reading