Archive for augusti, 2017

Nya brukarrevisioner slutrapporterade under sommaren

| 15 augusti, 2017

Brukarrevision är en metod för såväl extern utvärdering av en verksamhet inom psykiatri/socialpsykiatri, som en väg till ökat brukarinflytande. Undersommaren har vi slutrapporterat två revisioner och en blir klar under augusti. Alla våra rapporter går att ta del av här.

Continue Reading