Archive for november, 2015

Ny utbildningsomgång för brukarrevisorer

| 27 november, 2015

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården? Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den […]

Continue Reading

Pressmeddelande om Patientforum

| 27 november, 2015

Pressmeddelande Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016 Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer inflytande över den vårdmiljö som hen vistas i under vårdtiden. NSPH Skåne uppfattar det […]

Continue Reading

Utbildning till samtalsledare för Patientforum

| 27 november, 2015

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården i Skåne? Har du egen erfarenhet av heldygnsvård? Nu söker vi dig som vill utbilda dig till samtalsledare! Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer […]

Continue Reading