Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

Antistigmakonferensen 2019

Panelsamtal med alla ambassadörerna. Fotograf: Ahmad Al-Khateeb (alkhateeb.se) I år hölls Antistigmakonferensen på Moriska Paviljongen i Malmö. Ambassadörerna var i fokus med deras berättelser och genom de olika erfarenheterna fick deltagarna ett smakprov på deras föreläsningar utifrån de olika perspektiven; … Läs mer »

Featured Post

Återhämtningsguiden – Nu på engelska!

Äntligen finns vår populära app Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt på engelska under namnet Recovery Guide – tools for self care. Om ens smartphone har språkinställningen engelska, finns nu appen att ladda ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Nu … Läs mer »

Featured Post

Framtidens patientupplevelse

Hoppingivande föredrag av NSPH Skånes Ordförande Michelle Nilsson och Psykiatri och habiliterings förvaltningchef Katarina Hartman. Om samverkan mellan patientföreningar och psykiatri på Dagens medicins och Region Skånes konferens “Framtidens patientupplevelse”!

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

4 veckor sedan

NSPH Skåne

Föreningarna informerar!
Idag är det våra medlemsföreningars sista dag för 2019 att få dela med sig av sina aktiviteter och evenemang!
Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Ser fram emot ett händelserikt och spännande 2020
Med värme,
NSPH Skånes Nätverk

CaosCafé
CaosCafé tar nu juluppehåll.
Nästa caféträff är den 19 januari 2020.

God jul och Gott Nytt År
www.caoscafe.webnode.se
Caoscafé

Fontänhuset
Fontänhuset Malmö håller på för fullt att planera jul - och nyårsfirandet, vi är det enda Fontänhus i Sverige som firar nyårsafton vid 12-slaget.
Snart kommer vår nya hemsida upp och den är kanonfin.
www.fontanhuset.se/
Fontänhuset Malmö - Fountain House

CaféLajvet
Här kommer de evenemang som vi på Café Lajvet har under januari
• 8/1 17-19: Temakväll med ATIM kvinno-ungdomsjour.
• 15/1 17.30-18.45: Temakväll, Joy of yoga med Jeanette Levin.
• 16/1 17.30-19.30: Temakväll med Malmö Fat Front.

cafelajvet.se/om-cafe-lajvet
Café Lajvet

Mind
Mind i Malmö söker volontärer till Självmordslinjen.
Nyfiken på vad uppdraget som medmänniska i Självmordslinjen innebär. Läs mer här:
mind.se/stod-oss/bli-volontar/volontar-i-sjalvmordslinjen/#info

www.mind.se
Mind

SHEDO
SHEDOs stödverksamheter finns kvar över jul och nyår. Självskadechatten är öppen alla dagar (utom fredag) klockan 20-22.
Chatten har dessutom extraöppet på nyårsafton och nyårsdagen klockan 14-16.
Vi finns också på jour@shedo.se
www.shedo.se/
Föreningen SHEDO

Riksföreningen Äldres Hälsa
Riksföreningen Äldres Hälsa har beviljats medel från Arvsfonden för att genomföra "Hälsoprojektet - för och av äldre". Projektets syfte är att motverka ensamhet och projektet kommer ta fram metoder i en svensk kontext som används i andra länder. Hälsoprojektet samarbetar med ett antal kommuner där metoderna kommer testas och implementeras.
aldreshalsa.com/
Riksföreningen Äldres Hälsa

Frisk & Fri
Frisk & Fri Malmö bjuder in till Öppen träff för personer med hetsätning och Öppen träff för närstående

Öppen träff för dig som är eller tror att du kan vara drabbad av en hetsätning
15 januari kl 18-20 på Sensus i Malmö

För första gången erbjuder vi en riktad träff till en särskild typ av ätstörningsproblematik. Det gör vi för att ge denna grupp ett särskilt stöd, då denna typ av problematik inte sällan kommer i skymundan. Som hetsätningsdrabbad kan det vara svårare att få hjälp, även om lidandet kan vara lika stort som hos en person med en annan typ av ätstörningsproblematik. På träffen möter du andra med liknande erfarenheter. Vi lyssnar alltid in vad kvällens grupp har för behov och anpassar oss därefter. Träffarna har fokus på tillfrisknande och leds av personer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar. Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Öppen träff för närstående
13 januari kl 18.30-20.30 på Sensus i Malmö, Studentgatan 4 plan 3
Här kan du träffa andra som är i en liknande situation som dig. Vi lyssnar alltid in vad kvällens grupp har för behov och anpassar oss därefter. Det som kan komma att diskuteras är bland annat hur man kan förhålla sig som närstående och hur man kan hantera sina egna känslor av kanske sorg och maktlöshet. Gruppen leds av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av att stå nära någon som varit drabbad av ätstörningar. Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Och som vanligt har vi Öppen träff för drabbade (oavsett typ av ätstörning), första måndagen varje månad. Nästa sådan träff är 6 januari kl 18-20 på Sensus i Malmö, Studentgatan 4 plan 3.
www.friskfri.se/malmo
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

RFHL
Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare är ett intressepolitiskt förbund grundat år 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. Organisationen verkar mot den stigmatisering som präglas av samhällets attityder mot människor som använder narkotika och lever i utanförskap.
rfhl.se/
RFHL Malmö - Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

SPES
SPES är Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd. SPES Skånekretsen har verksamhet i hela Skåne i form av samtalsgrupper, kontaktpersoner, telefonjour etc.
www.spes.se
SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Skånes brukarförening
Vi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund
www.brukarforeningarna.se/skanes-brukarforening/
Skånes Brukarförening

Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
attention.se/
Attention i Skåne

Spelberoendes förening
Spelberoendes förening Malmö är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att stödja spelberoende och anhöriga till spelberoende. Föreningen har funnits i Malmö sedan 2001.
www.spelberoende.se/
Spelberoendes förening Malmö
... Se merSe mindre

Se på Facebook