Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

Antistigmakonferensen 2019

Panelsamtal med alla ambassadörerna. Fotograf: Ahmad Al-Khateeb (alkhateeb.se) I år hölls Antistigmakonferensen på Moriska Paviljongen i Malmö. Ambassadörerna var i fokus med deras berättelser och genom de olika erfarenheterna fick deltagarna ett smakprov på deras föreläsningar utifrån de olika perspektiven; … Läs mer »

Featured Post

Återhämtningsguiden – Nu på engelska!

Äntligen finns vår populära app Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt på engelska under namnet Recovery Guide – tools for self care. Om ens smartphone har språkinställningen engelska, finns nu appen att ladda ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Nu … Läs mer »

Featured Post

Framtidens patientupplevelse

Hoppingivande föredrag av NSPH Skånes Ordförande Michelle Nilsson och Psykiatri och habiliterings förvaltningchef Katarina Hartman. Om samverkan mellan patientföreningar och psykiatri på Dagens medicins och Region Skånes konferens “Framtidens patientupplevelse”!

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

3 veckor sedan

NSPH Skåne

Idag har vi gått tipsrunda om Återhämtningsguiden på avdelning 3 i Kristianstad! Så roligt att se allt kreativt arbete som görs med Återhämtningsguiden ❤️

www.aterhamtningsguiden.se
... Se merSe mindre

Se på Facebook

3 veckor sedan

NSPH Skåne

God dialog kring vårdval BUP fördes idag med politiker av Ordförande för NSPH Skåne, Michelle Nilsson, tillsammans med Chefsöverläkare Sophia Eberhard och Områdeschef Fredrik Löfgren från Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne.

Storslagen är lyckan att flera partier lyssnat till de behov, risker och möjliga konsekvenser som lyfts av såväl brukar-, patient- och anhörigrörelse som av profession! Nu ser vi fram emot att finna mer sammanhållna lösningar som säkrar trygghet, tillgänglighet, kompetens och kvalitet i mötet mellan vårdsökande och vårdgivare! ❤

www.sydsvenskan.se/2020-02-04/rott-ljus-for-vardval-inom-bup
... Se merSe mindre

Se på Facebook