Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Senaste från Nyhetsarkivet

Information från NSPH med anledning av coronaviruset

Vi på NSPH Skåne följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Uppdatering 12 mars 2020 Den 11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med denna uppdatering vilket vi anpassar oss efter: ”Eftersom det finns tecken på att … Läs mer »

Featured Post

Vårdval BUP

God dialog kring vårdval BUP fördes idag med politiker av Ordförande för NSPH Skåne, Michelle Nilsson, tillsammans med Chefsöverläkare Sophia Eberhard och Områdeschef Fredrik Löfgren från Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Storslagen är lyckan att flera partier lyssnat till de … Läs mer »

Featured Post

Ungas psykiska hälsa i Riksdagen

Idag talar Michelle Nilsson, ordförande för NSPH Skåne, och Linda Welin, Verksamhetschef för BUP öppenvård, om ungas psykiska hälsa i riksdagen. Tillsammans i den offentliga utfrågningen berättar de om hur vi kan främja psykisk hälsa hos barn och unga.Du kan … Läs mer »

Featured Post

Håll dig uppdaterad - Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

NSPH Skåne på Facebook

1 vecka sedan

NSPH Skåne

Föreningarna informerar!
Idag är det våra medlemsföreningars dag där de informerar om vad som händer i deras verksamhet under april månad.
Som vi alla vet påverkar covid-19 samtliga delar i Sverige väldigt hårt, så även våra föreningar.
Se nedan kring vad de gör under månaden för att hålla kvar vid gemenskapen och ta hand om varandra.

Med värme,
NSPH Skånes Nätverk

CaosCafé
Den 19 april 14-16 har CaosCafé caféträff med boktips.
På torsdagar 15-19 arrangerar vi tillsammans med Avory Inspiration och Svedala kommun olika aktiviter. Vill gärna nämna att den 2/4 är det påskpyssel och den 9/4 är det påskquiz.

www.caoscafe.webnode.se
Caoscafe'

SHEDO
I samband med Coronatider är det många som hör av sig och vill hjälpa till, vilket är fantastiskt att se. När saker är som svårast är människors välvilja som störst. Vi söker nu fler personer till vår jourmail.
Mer information om uppdraget och ansökan hittar du här: volontarbyran.se/shedo/vill-du-hjalpa-manniskor-som-mar-daligt-valkommen-till-var-jourmail-3
Om du är i behov av stöd kan du maila oss på jour@shedo.se eller chatta med oss på www.shedo.se/chatt

www.shedo.se/
Föreningen SHEDO

Riksföreningen Äldres Hälsa
Riksföreningen Äldres Hälsa har på nationell nivå blivit en del av SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa som samlar organisationer som arbetar på området och Riksföreningen Äldres Hälsa har deltagit på möte i Kraftsamlingsgruppen i februari. Kraftsamlingen syftar till att samla föreningar, myndigheter, företag och andra som på olika sätt bidrar till arbete på området för att gemensamt diskutera frågorna. Kraftsamlingen är indelad i olika delarenor beroende på inriktning och Riksföreningen Äldres Hälsa deltar i delarenan som har inriktning på ofrivillig ensamhet bland äldre.

aldreshalsa.com/
Riksföreningen Äldres Hälsa

Frisk & Fri
Trots rådande Coronaepedemin vill vi ändå möjliggöra möten - därför kommer Frisk & Fri Malmö erbjuda sina öppna träffar online istället för genom fysiska möten. Mer information om hur du ansluter finner du nästa vecka på vår hemsida, www.friskfri.se/malmo

Öppen träff för dig som är drabbad av en ätstörning,
6 april kl 18-20
Träffen är öppna för alla oavsett typ av ätstörning, om du har en diagnos eller en misstanke om ätstörning. Här kan du träffa andra med liknande erfarenheter. Vi lyssnar alltid in vad kvällens grupp har för behov och anpassar oss därefter. Träffarna har fokus på tillfrisknande och leds av personer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar. Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Öppen träff för närstående
21 april kl 18.30-20.30
Här kan du träffa andra som är i en liknande situation som dig. Vi lyssnar alltid in vad kvällens grupp har för behov och anpassar oss därefter. Det som kan komma att diskuteras är bland annat hur man kan förhålla sig som närstående och hur man kan hantera sina egna känslor av kanske sorg och maktlöshet. Gruppen leds av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av att stå nära någon som varit drabbad av ätstörningar. Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs."

www.friskfri.se/malmo
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Spelberoendes förening
Vi kör igång online möte för hjälpsökande tisdagar och torsdagar 18:30-19:50. För mer information maila

malm@spelberoende.se
www.spelberoende.se/
Spelberoendes förening Malmö

RFHL
Vi på Rfhl har på grund av smittan stängt för våra besökare. Personal finns dock i lokalen. En glad nyhet är det fina väder vi har och att alla har klarat sig från corona hos oss än så länge.

rfhl.se/
RFHL Malmö - Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Fontänhuset
Fontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit, i kontakt med psykiatrin. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande, där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv.

www.fontanhuset.se/
Fontänhuset Malmö - Fountain House

CaféLajvet
CaféLajvet erbjuder en frizon för unga kvinnor samt en möjlighet till deltagande vid olika aktiviteter, såväl lugna som mer aktiva. Lajvet bemannas av kvinnor på ideell basis som alltid finns tillgängliga för den som behöver ett lyssnande öra.

cafelajvet.se/om-cafe-lajvet
Café Lajvet

SFH - Sveriges förening för högkänsliga
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet (sensorisk bearbetningskänslighet). Föreningens viktigaste avsikt är att sprida kunskap om forskning på högkänslighet och öka förståelsen för personlighetsdraget.

www.hspforeningen.se
Sveriges förening för högkänsliga

SPES
SPES är Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd. SPES Skånekretsen har verksamhet i hela Skåne i form av samtalsgrupper, kontaktpersoner, telefonjour etc.
www.spes.se
SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Mind
Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.
@@
www.mind.se
Mind

Skånes brukarförening
Vi är en ideell förening som ingår i brukarföreningarnas nätverk och arbetar för en humanare narkotikapolitik med mänskliga rättigheter som värdegrund

www.brukarforeningarna.se/skanes-brukarforening/
Skånes Brukarförening

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar bland annat för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

attention.se/
Attention Malmö
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 veckor sedan

NSPH Skåne

I Återhämtningsguiden fortsätter arbetet, men på en del nya sätt under Corona-tider. Vi har även fått en ny kollega! Säg hej till Bob 🐶❤️

Ta hand om er där ute, extra mycket under dessa tider!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

1 månad sedan

NSPH Skåne

ÅTERHÄMTNINGSGUIDEN I PSYKIATRISK HELDYGNSVÅRD SPRIDER SIG NATIONELLT

Sedan 2018 har Återhämtningsguiden implementerats inom heldygnsvården i Psykiatri Skåne. I skrivandes stund har cirka 85-90% av samtliga heldygnsvårdsavdelningar påbörjat arbetet med Återhämtningsguiden. Målet är att alla patienter inom skånsk heldygnsvård ska erbjudas att arbeta med Återhämtningsguiden under sin vårdtid.

Det har länge funnits ett stort intresse från andra regioner att påbörja arbetet med Återhämtningsguiden i heldygnsvård och nu har vi tecknat vårt första avtal i arbetet med att göra en nationell implementering. Först ut är Region Dalarna och vi är mycket glada för detta samarbete som påbörjas under 2020. Region Dalarna kommer implementera Återhämtningsguiden i såväl heldygnsvård som öppenvård.

Fler regioner är på gång; håll utkik på www.aterhamtningsguiden.se eller här på Facebook!
... Se merSe mindre

Se på Facebook